Od momentu śmierci spadkodawcy, osoba należąca do grupy spadkobierców, zarówno powołana z mocy ustawy, jak też na mocy testamentu, ma 6 miesięcy aby zdecydować o przyjęciu spadku, odrzuceniu go lub też przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza. Do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza dochodzi na skutek braku złożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy. Aby spadkobierca mógł przyjąć spadek przed upływem wskazanego wcześniej terminu, musi złożyć oświadczenie przed sądem rejonowym w miejscu zamieszkania lub pobytu spadkodawcy bądź też w kancelarii notarialnej w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli jednak spadkobierca chce przyjąć, bądź też odrzucić spadek w całości, także musi złożyć oświadczenie woli w sądzie lub kancelarii notarialnej, aby nie doszło do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza opłaca się spadkobiercy, gdy majątek zmarłego obciążony był zobowiązaniami wobec wierzycieli lub gdy nie mamy informacji o tym, jak wyglądała sytuacja majątkowa spadkodawcy.

Spadkobierca, który przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada za długi spadkowe zarówno majątkiem spadkowym, ale i własnym, jednakże jego odpowiedzialność jest ograniczona. Odpowiada on za długi, które spoczywały na spadkodawcy jedynie do wysokości wartości aktywów wchodzących w skład spadku. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli długi spoczywające na spadkodawcy przed śmiercią wynosiły 200.000 złotych, a wartość aktywów wynosi 70.000 złotych, to spadkobierca odpowiada tylko za długi o wartości 70 tysięcy złotych.

Jednym z obowiązków spadkobiercy, który decyduje się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest dokonanie spisu inwentarza w sposób rzetelny i nie pomijający istotnych faktów. Zgodnie z art. 10311 § 3 „W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.”

Jeśli spadkobierca podstępnie pominął w spisie inwentarza, bądź też podstępnie nie podał do wykazu inwentarza przedmiotów należących do masy spadkowej lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w spisie inwentarza lub podstępnie podał do wykazu inwentarza nieistniejące długi, to ponosi odpowiedzialność za wszystkie długi spadkowe, tak jak spadkobierca przyjmujący spadek w sposób prosty.

W podanej sytuacji najlepszym wyjściem dla Pani będzie właśnie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Niweluje to ryzyko pokrywania długów, przerastających wysokość spadku.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności