Pani Mecenas, zmarła moja mama, która miała same długi. Chcę odrzucić spadek, ale nie wiem jak to zrobić. Czy moje dzieci też muszą odrzucić spadek?Aby odrzucić spadek musi Pan złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Można to zrobić u notariusza, bądź przed sądem. Aby oświadczenie złożyć u notariusza należy się skontaktować z wybraną kancelarią notarialną i umówić termin w którym złoży się je przed notariuszem. Natomiast złożenie oświadczenia przed sądem wymaga złożenia wniosku o przyjęcie go przez sąd, a następnie należy czekać na wyznaczenie terminu rozprawy, na której oświadczenie zostanie przyjęte. Pamiętać należy, że termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule do dziedziczenia. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku skutkuje tym, że dziedziczenie odbywa się w taki sposób, jakby osoba, która odrzuciła spadek nie dożyła do jego otwarcia. Dlatego jeżeli odrzuci Pan spadek, to do kręgu spadkobierców wejdą Pana dzieci, a jeżeli one też odrzucą spadek, to następnie wnuki itd. Z tej przyczyny konieczne jest, aby dalsi zstępni również odrzucili spadek.

Co istotne jeżeli któryś ze spadkobierców jest osobą nieletnią, to w jego imieniu spadek odrzucą rodzice, jednak jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu i konieczne jest uzyskanie na nią zgody sądu rodzinnego. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, który kieruje się do Sądu Rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W takim wniosku wykazać należy, iż czynność prawna (odrzucenie spadku) jest korzystna dla dziecka, w tym przypadku, że ma na celu ochronę dziecka przed długami spadkowymi. Po uzyskaniu takiej zgody należy złożyć oświadczenie w taki sposób, jak w przypadku osób dorosłych.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności