Pani Mecenas, mój mąż chorował na pylicę, ze względu na wykonywaną przez niego pracę była to choroba zawodowa. Przez długi czas ubiegał się o stosowne orzeczenie. Kilka dni po tym, gdy je uzyskał zginął w wypadku. Nie zdążył złożyć wniosku o odszkodowanie. Czy ja mogę uzyskać odszkodowanie, które mu się należało?Zarówno osobom, które uległy wypadkowi przy pracy jak i tym, które cierpią na chorobę zawodową przysługuje stosowne odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby uprawnionej do świadczenia.

Ustalając prawo do dziedziczenia tegoż odszkodowania najistotniejsze jest to, że wypłaca je ZUS, a więc ma ono charakter publicznoprawny, a co za tym idzie nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące dziedziczenia zawarte w kodeksie cywilnym. Dlatego aby spadkobiercy nabyli prawo do odszkodowania należnego z tytułu choroby zawodowej musi to wynikać z odrębnych przepisów.

Niestety przepisy przewidują tylko jedną sytuację, kiedy spadkobierca może otrzymać odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej po śmierci uprawnionego, a mianowicie chodzi tu o sytuację, gdy uprawniony złożył wniosek o wypłatę świadczenia, po czym zmarł w czasie postępowania mającego na celu jego rozpoznanie. Wówczas w prawa strony postępowania wchodzą małżonek oraz dzieci z którymi uprawniony do odszkodowania prowadził wspólne gospodarstwo domowe. W konsekwencji są oni również uprawnieni do otrzymania tegoż odszkodowania.

Reasumując, jeżeli Pani mąż nie zdążył za życia złożyć wniosku o wypłatę odszkodowania z tytułu choroby zawodowej, to Pani nie może tego zrobić po jego śmierci, a tym samym nie może zostać ustalone prawo do tego świadczenia. W konsekwencji nie otrzyma Pani odszkodowania, które było należne Pani mężowi.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności