Pani Mecenas, jakiś czas temu zostałem skazany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Ostatnio zostałem przyłapany na kradzieży i zostałem wezwany na policję celem przedstawienia zarzutów. Czy będę odpowiadał jak recydywista?

Kodeks karny przewiduje zaostrzoną odpowiedzialność karną dla tzw. recydywistów. Oznacza to, że takiej osobie może zostać wymierzona kara zwiększona o połowę względem kary jaką za dane przestępstwo przewiduje kodeks karny, np. jeżeli maksymalna kara za przestępstwo wynosi 4 lata pozbawienia wolności, to sprawca działający w warunkach recydywy może zostać skazany za to przestępstwo nawet na karę 6 lat pozbawienia wolności. Jednak nie każda osoba uprzednio skazana, za kolejne przestępstwo będzie odpowiadać jako recydywista. Tzw. recydywa wchodzi w grę, gdy oskarżony poprzednio został skazany na karę pozbawienia wolności, a nadto tę karę odbył w wymiarze co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że recydywistami nie będą nigdy osoby, które zostały skazane na karę grzywny bądź ograniczenia wolności, a także względem których zastosowano warunkowe zawieszenie wykonania kary, a kary nigdy nie wykonano. Również osoby skazane na karę pozbawienia wolności w wymiarze krótszym niż 6 miesięcy nie będą recydywistami. Po drugie aby uznać kogoś za recydywistę, to od opuszczenia Zakładu Karnego do popełnienia kolejnego przestępstwa nie może minąć więcej niż 5 lat. Jeżeli okres ten wynosi więcej niż 5 lat również nie mamy od czynienia z recydywą w rozumieniu kodeksu karnego. Trzecim warunkiem niezbędnym do uznania kogoś za recydywistę jest popełnienie przez niego przestępstwa podobnego do tego za które został uprzednio skazany. Kodeks karny definiuje przestępstwa podobne jako ,,przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". Za przestępstwa tego samego rodzaju uznaje się takie przestępstwa godzące w to samo dobro prawem chronione. W Pana przypadku nie może byś mowy o popełnianiu przestępstwa w warunkach recydywy, ponieważ przestępstwa przez Pana popełnione nie są przestępstwami podobnymi. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, natomiast kradzież jest przestępstwem przeciwko mieniu. Dlatego też nie będzie Pan sądzony jak recydywista.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności