Pani Mecenas, planuję kupić dom. Ze względu na to, że muszę wziąć kredyt najpierw muszę z właścicielem podpisać umowę przedwstępną. Ze względu na koszty wolałbym nie iść z tym do notariusza. Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego?

 

Na postawione w ten sposób pytanie odpowiedzieć należy, że nie. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi mieć formy aktu notarialnego, jednak jeżeli strony zawrą ją w innej formie poziom ochrony będzie o wiele niższy.

W pierwszej kolejności pokrótce wyjaśnić należy czym jest umowa przedwstępna. Otóż jest to umowa w której strony zobowiązują się, że zawrą umowę przyrzeczoną, w tym przypadku umowę sprzedaży nieruchomości, a więc jej przedmiotem nie jest sprzedaż nieruchomości, tylko zobowiązuje do zawarcia umowy przyżeczonej. Zgodnie z przepisami umowa przedwstępna powinna zostać zawarta w takiej samej formie, jaka jest wymagana dla umowy przyrzeczonej, czyli w tym przypadku w formie aktu notarialnego. Jednak to, iż powinna nie oznacza, że musi. Również umowa przedwstępna zawarta w innej formie, np. pisemnej, będzie ważna, jednak strony będą korzystały ze znacznie mniejszej ochrony prawnej.

Ochrona prawna w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego polega na tym, że w przypadku, gdy jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może wystąpić do sądu o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli strony. Wówczas orzeczenie sądu ma taką moc, jak podpis na akcie notarialnym strony i jest równoznaczne z zawarciem umowy przyrzeczonej. W ten sposób strony zapewniają sobie 100-procentową pewność, iż umowa przyrzeczona zostanie zawarta w przypadku spełnienia warunków określonych w umowie przedwstępnej, np. otrzymania kredytu.

Natomiast w przypadku niezachowania odpowiedniej formy nie można wystąpić o zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, a jedyne czego można żądać, to odszkodowania, w przypadku gdy niezawarcie umowy przyrzeczonej spowodowało szkodę.

Nadmienić należy, iż w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, z reguły banki wymagają umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Nie bez znaczenia dla Pana sytuacji jest fakt, iż w większości przypadków notariusze rozdzielają koszty sporządzenia umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej na pół, a zatem nie dochodzi wówczas do dublowania honorariów, tylko do ich rozdzielenia, co prowadzi finalnie do tego, że za obie umowy płaci się te samą kwotę, co za umowę przyrzeczoną, yulko w dwóch ratach

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności