Pani Mecenas, wziąłem ślub z kobietą, która ma 14-letniego syna. Ojciec dziecka jest nieznany. Ja wychowuję chłopca i chciałbym zostać formalnie jego ojcem. Czy jest to możliwe?W sytuacji, o której mowa jedynym rozwiązaniem będzie przysposobienie dziecka Pana żony. W polskim systemie prawnym występują 3 rodzaje przysposobienia: pełne, niepełne i całkowite.

Przysposobienie pełne charakteryzuje się tym, że pomiędzy przysposabiającym, a przysposabianym powstaje taki stosunek jak pomiędzy rodzicem, a dzieckiem. Skutki przysposobienia całkowitego rozciągają się na krewnych przysposobionego, co oznacza, że ustają prawa i obowiązki pomiędzy przysposobionym, a jego krewnymi biologicznymi, w szczególności obowiązek alimentacyjny.

Przysposobienie niepełne ogranicza natomiast swoją skuteczność jedynie do przysposabiającego i przysposobionego. Oznacza to, że nadal istnieje obowiązek alimentacyjny rodzica biologicznego wobec przysposobionego, chociaż w pierwszej kolejności potrzeby dziecka powinien zaspokajać przysposabiający, ale również pozostaje obowiązek alimentacyjny przysposabianego wobec rodzica biologicznego.

Przysposobienie całkowite polega natomiast na wyrażeniu zgody rodziców biologicznych na przysposobienie bez wskazania osoby przyspasabiającej. Jego konsekwencje są podobne jak konsekwencje przysposobienia pełnego.

Przysposobienie następuje w drodze orzeczenia sądu na wniosek osoby przysposabiającej. Co istotne, co do zasady, na przysposobienie wyrazić muszą zgodę oboje rodzice. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, są nieznani, albo gdy porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Sąd może również zdecydować o przysposobieniu, gdy rodzic nie wyraża na nie zgody, ale ma on ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a sprzeciw jest sprzeczny z dobrem dziecka. Gdy osoba przysposabiana ukończyła 13 lat, również ona musi wyrazić zgodę na przysposobienie.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności