Pani Mecenas, wynająłem mieszkanie i najemca nie płacił mi czynszu. Wyprowadził się, ale nie zapłacił zaległości. Złożyłem pozew do sądu, podałem adres jaki podał w umowie, ale nie odebrał on listu z sądu. Korespondencje próbował doręczyć również komornik, ale okazało się, że pozwany nie mieszka pod tym adresem. Nie znam jego innego adresu, czy jest jakaś możliwość, aby sprawa toczyła się dalej?

 

Obowiązkiem powoda jest wskazanie adresu zamieszkania, bądź siedziby pozwanego. Na ten adres sąd kieruje odpis pozwu. Od niedawna w sytuacji, gdy pozwany nie odbierze pierwszego pisma z sądu nie uznaje się go za doręczone, tylko koniecznym jest podjęcie próby doręczenia przez komornika. Wówczas w przypadku, gdy komornik nie zastanie adresata podejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy mieszka on pod wskazanym adresem. Jeżeli nie mieszka, informuje o tym powoda.

Niedoręczenie pozwu pozwanemu co do zasady tamuje dalszy bieg sprawy, jednak jest sposób, aby doprowadzić do tego, że mimo tego, że powód nie zna adresu pozwanego, a tym samym nie można doręczyć pozwu, sprawa toczyła się dalej. Tym sposobem jest wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Aby w sprawie cywilnej został wyznaczony kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu wniosek o to złożyć musi powód. Wniosek składa się do sądu przed którym toczy się sprawa i nie podlega on opłacie. We wniosku takim należy wskazać, iż powód nie zna aktualnego miejsca pobytu, a także uprawdopodobnić ten fakt, np. tym, iż do tej pory przez cały czas pozwany posługiwał się wskazanym w pozwie adresem, a obecnie pod nim nie mieszka, a powód nie ma z nim kontaktu, a nie nie zna osób, które taki kontakt by miały i były w stanie wskazać jego adres.

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, to ustanowi osobę, która będzie kuratorem pozwanego. Do zadań kuratora należało będzie nie tylko reprezentowanie interesów pozwanego przed sądem, ale także, a nawet przede wszystkim, ustalenie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu występuje w sprawie tylko do momentu odnalezienia pozwanego. W przypadku, gdy w trakcie postępowania pojawi się pozwany osobiści, od tego momentu to pozwany osobiście występuje w postępowaniu.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności