Pani Mecenas, moja babcia sporządziła testament notarialny, w którym wszystko zapiała mojej mamie, ale przed śmiercią sporządziła testament odręczny, w którym zapisała wszystko mnie. Który z tych testamentów jest ważny?

 

Zakładając, że żaden z tych testamentów nie jest dotknięty wadą ani że w drugim testamencie Pana babcia nie unieważniła pierwszego, to oba te testamenty są ważne. Nie oznacza to jednak, że wszystkie postanowienia obu testamentów zachowują ważność, ponieważ zawsze testament nowszy uchyla postanowienia testamentów starszych, które są z nim sprzeczne. Oznacza to, iż skoro w pierwszym testamencie Pana babcia powołała do całości spadku Pana mamę, natomiast w drugim (nowszym) do spadku został powołany w całości Pan, to dziedziczenie w całości odbędzie się na podstawie nowszego testamentu.

Jeżeli testament zawiera tylko powołanie do spadku, to w rzeczywistości de facto testament starszy traci ważność, jednak jeżeli pierwszy testament zawierałby również inne dyspozycje (np. zapisy zwykłe, zapisy windykacyjne, czy polecenia), pozostałyby one ważne mimo, że nie zostały powtórzone w nowszym testamencie.

Na ważność testamentów nie ma również wpływu forma jego sporządzenie. To, że nowszy testament został sporządzony odręcznie, natomiast starszy w formie aktu notarialnego nie ma wpływu na to, że to właśnie nowszy testament będzie stanowił podstawę dziedziczenia, pomimo że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że testament notarialny ma większą wartość z uwagi na formę.

 

Reasumując jeżeli jedna osoba pozostawiła więcej testamentów i nie unieważniła żadnego z nich, to wszystkie testament są ważne i bierze się je pod uwagę podczas stwierdzania nabycia spadku. Jednak jeżeli postanowienia w poszczególnych testamentach są sprzeczne i nie da się ich wykonać, wówczas realizuje się w tym zakresie jedynie postanowienia nowszego testamentu.

W opisanym przez Pana stanie faktycznym, to Pan jest powołany do spadku po babci w całości, ponieważ takie rozporządzenie zostało zawarte w najnowszym testamencie.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności