Pani Mecenas, przegapiłem termin, kiedy upłynęło mi ubezpieczenie OC samochodu. Z tego powodu dostałem ponad 5.000 zł kary. Jest to dla mnie bardzo dużo. Mój samochód jest o wiele mniej wart. Czy jest jakaś możliwość obniżenia tej kary?

 

Ubezpieczenie OC samochodów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej dotyczącej zarejestrowanego samochodu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza opłatę na właściciela pojazdu, która może nawet przekroczyć 5.000 zł. Właściciel nie tylko musi wówczas zapłacić opłatę, ale również zawrzeć umowę ubezpieczeniową i opłacić polisę.

Opłata ta jest obligatoryjna i naliczana niejako automatycznie, w przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, iż pojazd przez pewien okres czasu nie był objęty ubezpieczeniem obowiązkowym. Nadmienić należy, iż UFG posiada dostęp do bazy zarejestrowanych pojazdów, natomiast ubezpieczyciele są zobowiązani do przesyłania im informacji o zawartych umowach ubezpieczeniowych, dlatego też z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że w przypadku nie zawarcia umowy w terminie Fundusz ustali to i nałoży opłatę, nawet jeżeli nie zostanie to stwierdzone np. podczas kontroli policyjnej Pamiętać należy też o ubezpieczaniu pojazdów, które nie są użytkowane, ale są zarejestrowane.

Mimo, że opłata jest obligatoryjna i co do zasady musi zostać naliczona, istnieje możliwość zwolnienia z jej ponoszenia, albo udzielenia ulgi. Ulga polega na obniżeniu opłaty, albo rozłożeniu jej na raty, albo nawet zastosowaniu obu tych instrumentów łącznie.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć stosowny wniosek. Powinien on zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać okoliczności przemawiające za zastosowaniem zwolnienia lub ulgi. W szczególności powinna to być sytuacja finansowa zobowiązanego, ale można wykazać również na trudnią sytuację rodzinną, zdrowotną, ważne okoliczności, które utrudniały bądź uniemożliwiały zawarcie umowy w terminie, bądź inne okoliczności, które mogą wpłynąć na decyzję osoby rozpatrującej wniosek. Warto również załączyć dokumenty, które potwierdzą wskazane w uzasadnieniu okoliczności.

Tak więc istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty, albo jej obniżenia, jednak pamiętać należy, że jest to decyzja uznaniowa i w dużej mierze jej treść zależy od osoby rozpatrującej wniosek oraz konkretnej sytuacji w jakiej znajduje się osoba, na którą została nałożona.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności