Pani Mecenas,

moja nastoletnia córka ma oryginalne imię, które wybrał dla niej jej ojciec. Niestety córce nigdy
nie przypadło ono do gustu i na co dzień używa zupełnie innego imienia. Czy istnieje możliwość
oficjalnej zmiany imienia, jeżeli ojciec dziecka nie wyraża na to zgody?


Zgodnie z treścią Ustawy o zmianie imienia i nazwiska obywatel polski może dokonać zmiany nadanego imienia wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności zaś, gdy dotyczą zmiany imienia ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, zmiany na imię używane lub na imię, które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Aby dokonać przedmiotowej zmiany, osoba ubiegająca się powinna złożyć wniosek do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zmiana ma dotyczyć imienia małoletniego dziecka, wtedy z wnioskiem powinien wystąpić jego przedstawiciel ustawowy. Należy pamiętać, że jeżeli w chwili dokonywania zmiany imienia córka będzie miała ukończone 13 lat to będzie potrzebne także wyrażenie przez nią zgody. Zgodę na zmianę imienia dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana imienia dziecka bez zgody drugiego rodzica jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy ten nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Warto zaznaczyć, że ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, np. do prawa współdecydowania o istotnych kwestiach dotyczących dziecka, nie likwiduje obowiązku uzyskania jego zgody na zmianę imienia dziecka.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że między Panią a ojcem dziecka nie ma porozumienia co do zmiany imienia córki. W takiej sytuacji może zwrócić się Pani do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę imienia dziecka. Opłata od takiego wniosku wynosi 100 złotych. Sądem właściwym w tym przypadku będzie sąd rejonowy dla miejsca zamieszkania dziecka lub jego pobytu. Taka sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym. Orzeczenie sądu opiekuńczego uwzględniające wniosek jednego z rodziców w istocie zastępuje wymaganą zgodę rodzica, nie mniej jednak decyzję o zmianie imienia lub o odmowie takiej zmiany wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności