Pani Mecenas,

przeprowadzono u mnie test na koronawirusa, który wykazał, że jestem nim zarażona. W związku z tym Sanepid wydał decyzję o objęciu mnie izolacją, a ja nie mogę pracować. Czy w związku z tym otrzymam normalnie wynagrodzenie za czas przebywania w izolacji, albo jakieś inne świadczenie?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zarażenia COVID-19 powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę zarażoną w drodze decyzji administracyjnej obowiązek izolacji. Decyzja taka posiada rygor natychmiastowej wykonalności, a osoba na którą nałożono obowiązek izolacji nie może opuszczać miejsca izolacji oraz spotykać się z innymi osobami. Izolacja trwa do czasu stwierdzenia, że osoba jest zdrowa, co musi zostać potwierdzone podwójnym negatywnym wynikiem badania na obecność wirusa w organizmie.

Osoba objęta izolacją w naturalny sposób nie może wykonywać obowiązków zawodowych, ponieważ nie może opuszczać miejsca zamieszkania. Ustawodawca uregulował jednak kwestię świadczeń na rzecz pracownika za okres przebywania w izolacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobie objętej zarówno izolacją jak i kwarantanną na podstawie decyzji powiatowego inspektora sanitarnego przysługują świadczenia chorobowe na takich samych zasadach jak osobom czasowo niezdolnym do pracy z powodu choroby (osobom przebywającym na tzw. zwolnieniu lekarskim). Oznacza to, że osobom przebywającym na izolacji przysługuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy za czas przebywania w izolacji, a dokumentem uprawniającym do ubiegania się o takie świadczenie jest decyzja powiatowego inspektora sanitarnego o nałożeniu obowiązku izolacji. Decyzję tą należy dostarczyć do płatnika składek (pracodawcy) lub ZUS, jednak można to uczynić również po zakończeniu izolacji.

Reasumując zarówno w czasie kwarantanny jak i obowiązkowej izolacji pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe, a jedynym dokumentem, który należy przedstawić w celu jego otrzymania jest decyzja odpowiedniego organu o nałożeniu obowiązku izolacji.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności