Pani Mecenas,

jestem cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Niedługo kończy się okres ważności mojego zezwolenia, a przez trwającą epidemie nie jestem w stanie złożyć wniosku o kolejne zezwolenie w terminie. Czy pomimo to jest możliwość, abym mógł pozostać w kraju? Jakie kroki muszę podjąć?


Zgodnie z ustawą cudzoziemiec, aby móc pozostać w Polsce winien złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu w kraju. Złożenie takowego wniosku w powyższym terminie jest tym bardziej istotne, gdyż po jego złożeniu fakt ten zostaje odnotowany w dokumencie podróży, a pobyt wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Istotnym wymogiem formalnym złożenia wniosku jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie. Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej i wynikających z niej ograniczeń w przemieszczaniu się i pracy urzędów osobiste stawiennictwo, a tym samym złożenie wniosku, może być znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe.

Ustawodawca jednak wyszedł naprzeciw obcokrajowcom przebywającym na terenie Polski, których zezwolenie na pobyt kończy się w czasie trwania epidemii. Zgodnie z przyjętą specustawą termin za złożenie wniosku, który wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostaje z mocy prawa przedłużony i upłynie on dopiero po 30 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Ponadto pobyt cudzoziemca w Polsce będzie uznany za legalny do dnia upływu powyższego terminu, pod warunkiem, że po zakończeniu stanu epidemii złoży on wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

Podsumowując nie musi Pan w chwili obecnej czynić żadnych kroków, aby móc legalnie pozostać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ z mocy prawa legalność Pana pobytu została przedłużona do upływu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii. Pamiętać jednak należy, że aby pobyt pozostał legalny po zakończeniu stany epidemii musi Pan złożyć wniosek w terminie 30 dni.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności