Pani Mecenas,

jestem pielęgniarką, pracuję w przychodni. Otrzymałam decyzję wojewody zgodnie z którą mam rozpocząć pracę w szpitalu jednoimiennym położonym 200 km od mojego miejsca zamieszkania i pracy. Co z moim wynagrodzeniem za czas kiedy będę pracowała w szpitalu do którego zostałam skierowana? Czy dostanę zwrot kosztów dojazdu i mieszkania w miejscu gdzie znajduje się szpital jednoimienny?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dopuszczalne jest skierowanie osoby wykonującej zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii. Skierowanie takie odbywa się w drodze decyzji, którą wydaje wojewoda, a w niektórych przypadkach Minister Zdrowia.

Pracownikowi, który został skierowany do pracy w innym podmiocie niż ten, w którym jest zatrudniony, udzielany jest z mocy prawa urlop bezpłatny w dotychczasowym miejscu pracy, a pracodawca przez okres trwania skierowania nie może zwolnić pracownika. Natomiast placówka do której osoba została skierowana zobowiązana jest zawrzeć, z nim umowę o pracę na okres obowiązywania decyzji. Osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymywała w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydania decyzji.

Ponadto osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji wojewody przysługuje zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie wykonywania pracy. Wysokość tego świadczenia określa się na tej samej zasadzie co w przypadku podróży służbowej pracowników. Co istotne zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności