Pani Mecenas,

pół roku temu rozwiodłam się z mężem. Wyrok jest już prawomocny, były mąż chce teraz podzielić nasz wspólny majątek. Nigdy nie pracowałam, zajmowałam się domem i dziećmi a pensja męża wystarczała nam na dostatnie życie. Były mąż odgraża się, że nie pozwoli abym dostała połowę wszystkiego, na co pracował. Mówił o nierównych udziałów małżonków w majątku. Czy może do tego dojść?


Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną zasadą jest, iż małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W drodze wyjątku od tej zasady sąd może ustalić w innym stosunku udziały małżonków w majątku wspólnym w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 43 KRO, ale tylko na żądanie osoby uprawnionej. Powołany przepis daje możliwość wnioskowania przez każdego z małżonków o ustalenie udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, jeżeli zachodzą ku temu ważne powody. W sytuacjach wyjątkowych, orzecznictwo i doktryna stoją na stanowisku, iż ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może polegać nawet na całkowitym pozbawieniu jednego z małżonków udziału w tym majątku, choć w praktyce niezwykle rzadko się to zdarza. Należy jednak pamiętać, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest możliwe w przypadku kumulatywnego wystąpienia dwóch przesłanek, a mianowicie różnego stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego oraz ważnych powodów, które takie ustalenie uzasadniają. Przez przyczynianie rozumie się „całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspakajanie jej potrzeb, czyli nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także i to, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich” (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu Izby Cywilnej SN z dnia 11 czerwca 2019 roku).

Nadto, konieczne jest także wykazanie, że za takim rozstrzygnięciem przemawiają ważne powody, oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, takie jak rażące lub uporczywe nie przyczynianie się przez małżonka do powstania majątku wspólnego stosownie do jego sił i możliwości zarobkowych, długotrwała separacja małżonków lub zawinione przyczynianie się małżonka do powstania tego majątku w mniejszym stopniu, niżby to wynikało z jego możliwości. Ustawa nie definiuje wprost pojęcia ważnych powodów, gdyż o ich wystąpieniu w konkretnym przypadku decyduje całokształt okoliczności danej sprawy.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że były mąż pracował zawodowo, zaś Pani kompleksowo zajmowała się wychowaniem dzieci oraz prowadzeniem domu, co uważane jest za czynienie nakładu z osobistej pracy. Oczywiście, były mąż może wnioskować o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, lecz w mojej ocenie takie żądanie w przedstawionej sytuacji będzie bezzasadne.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności