Pani Mecenas,

prowadzę niewielki zakład fryzjerski. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną musiałem go czasowo zamknąć, przez co obecnie nie zarabiam i nie jestem w stanie płacić czynszu najmu lokalu w pełnej wysokości, a umowa jest zawarta na czas określony bez możliwości wcześniejszego rozwiązania. Poza tym nie chcę wypowiadać umowy, bo liczę, że nadal będę prowadzić zakład w tym miejscu, gdy sytuacja się unormuje. Czy jest możliwość obniżenia czynszu na czas epidemii?


Sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce doprowadziła do konieczności czasowego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczych przez wielu przedsiębiorców. Oznacza to, że wielu z nich będzie miało problemy z płynnością finansową, przede wszystkim ze względu na koszty stałe, takie jak wynajem lokalu. W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzone zostały rozwiązania prawne likwidujące ten koszt dla podmiotów wynajmujących lokale w wielkopowierzchniowych galeriach handlowych (o powierzchni przekraczającej 2.000 m2). W tym przypadku wygasają pomiędzy wynajmującym, a najemcą wzajemne zobowiązania w okresie zakazu prowadzenia działalność.

Problematyczną jest jednak sytuacja, gdy lokal wynajmowany przez przedsiębiorce nie znajduje się w galerii handlowej. Wówczas przedsiębiorca może szukać pomocy w tzw. klauzuli rebus sic stantibus. Jest to instytucja prawa cywilnego wykorzystywana w sytuacji gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. Obecną epidemię uznać można za sytuację nadzwyczajnej zmiany stosunków, gdyż osoba wynajmująca lokal w celu prowadzenia w nim zakładu fryzjerskiego miała zamiar prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu przychód, natomiast stan epidemii, który panuje obecnie w kraju zmusił przedsiębiorcę do zaprzestania wykonywania działalności i pozbawił go przychodu. W takiej sytuacji konieczność zapłaty czynszu w pełnej wysokości może narazić przedsiębiorcę na rażącą stratę a jego zapłata wiązałoby się z nadmierną trudnością dla niego.

Pamiętać jednak należy, że klauzula rebus sic stantibus może mieć zastosowanie, gdy strony nie mogły przewidzieć takich okoliczności podczas zawierania umowy. Pozornie wydawać się może, że w tym przypadku ograniczenie to nie może mieć zastosowania, ponieważ epidemia nie jest okolicznością możliwą do przewidzenia. Po części jest to twierdzenie słuszne, jednak nie do końca, ponieważ z całą pewnością zaistniała sytuacja była możliwa do przewidzenia przed rozpoczęciem epidemii w Polsce, ale gdy trwała ona już w innych krajach, na przykład we Włoszech, a być może nawet po pojawieniu się informacji, iż epidemia trwa w Chinach. Z tego względy z całą pewnością klauzula rebus sic stantibus nie będzie miała zastosowania do umów zawartych od lutego 2020 r.

Pamiętać jednak należy, że modyfikacji w zakresie stosunku prawnego w ramach klauzuli rebus sic stantibus dokonać może wyłącznie sąd, a w czasie epidemii należy przygotować się na to, że rozpoznanie takiej sprawy nie nastąpi szybko. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż obecnie w sądach nie odbywają się rozprawy, co również, z całą pewnością, wpłynie na czas rozpoznawania spraw po zakończeniu epidemii. Z tego powodu oczywistym jest, że sądowa zmiana postanowień umownych dotyczących najmu nastąpi dopiero po zakończeniu epidemii.

Biorąc pod uwagę powyższe rekomenduję w pierwszej kolejności spróbować dojść do porozumienia z właścicielem lokalu co do zasad najmu w czasie trwania epidemii, być może zgodzi się on na obniżenie czynszu dobrowolnie, a angażowanie sadu w tę sprawę okaże się zbędne. Wówczas wystarczy aby podpisali Państwo stosowny aneks do umowy określający nowe zasady najmu. Z drogi sądowej zawsze będzie Pan mógł skorzystać, gdy okaże się, że nie będą Państwo w stanie dojść do porozumienia.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności