Pani Mecenas,

jestem osobą bezrobotną ale przez to, że odmówiłam podjęcia pracy wskazanej przez Urząd Pracy straciłam prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Teraz okazało się, że jestem w ciąży. Czy jest możliwość, żebym w jakiś sposób uzyskała prawo do bezpłatnej opieki medycznej?


Prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest konstytucyjnym uprawnieniem każdego obywatela, jednak warunki i zakres ich udzielania określa ustawa.

Zgodnie z przepisami, aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Tytułów do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego jest wiele, jednym z nich jest tzw. dopisanie do ubezpieczenia innej osoby. Z takiego tytułu ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać dzieci osób ubezpieczonych, które nie ukończyły 18 lat bądź uczą się lub studiują i nie ukończyły 26 lat, a także współmałżonek osoby ubezpieczonej.

Pierwszym sposobem uzyskania prawa do bezpłatnej opieki medycznej, jeżeli pozostaje Pani w związku małżeńskim, jest zgłoszenie Pani do ubezpieczenia przez męża. Wówczas ubezpieczenie męża rozciągnie się na Panią i będzie mogła Pani korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na zasadach takich, jak osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne.

Nie oznacza to jednak, że jeżeli nie pozostaje Pani w związku małżeńskim albo Pani mąż również nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, a Pani nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, pozostanie Pani bez możliwości skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Uprawnienie takie wynika wprost z Konstytucji, a dokładnie z art. 68 ust. 3. Norma ta znalazła odzwierciedlenie w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem kobieta w ciąży ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych bez względu na to, czy jest ona osobą ubezpieczoną, czy też nie. NFZ jest zobowiązany pokryć koszty pomocy medycznej takiej osoby, a zakład opieki zdrowotnej takiej pomocy udzielić.

Podsumowując, nawet jeżeli nie posiada Pani ubezpieczenia zdrowotnego, to w okresie ciąży posiada Pani z mocy prawa uprawnienie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności