Pani Mecenas,

zastałem skazany na karę 6 miesięcy więzienia za przestępstwo. Jestem mężem i ojcem. Jedynym żywicielem rodziny. Jeżeli trefię do więzienia na pół roku, to moja rodzina nie będzie miała z czego żyć przez ten czas. Słyszałem, że można odbyć karę pozbawienia wolności w domu. Czy naprawdę jest to możliwe? Czy podczas takiego odbywania kary można pracować?


Zapewne chodzi Panu o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Oczywiście w określonych sytuacjach istnieje możliwość odbywania kary w taki sposób, jednak aby móc skorzystać z tej instytucji należy spełnić kilka przesłanek. Po pierwsze odbyć w systemie dozoru elektronicznego można karę nieprzekraczającą 1 roku pozbawienia wolności – z pytania wynika, iż tę przesłankę Pan spełnia. Ponadto musi Pan posiadać miejsce stałego pobytu, a pełnoletnie osoby z Panem zamieszkające muszą wyrazić zgodę na odbywanie przez Pana kary w tym miejscu (w tym celu do wniosku należy załączyć oświadczenia pełnoletnich domowników o wyrażeniu stosownej zgody). Sąd przed zezwoleniem na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego zbada, czy istnieją możliwości techniczne do odbycia kary we wskazanym miejscu, tj. czy urządzenia techniczne niezbędne do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mogą zostać zainstalowane w tym miejscu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż nie jest możliwe, aby karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odbyła osoba, która została skazana w warunkach tzw. recydywy wielokrotnej (art. 64 § 2 kodeksu karnego)

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych przesłanek należy wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego do Sądu Penitencjarnego (Sąd Okręgowy w okręgu którego przebywa skazany). Rozpatrując wniosek Sąd rozważy, czy odbycie kary w ten sposób jest wystarczające dla osiągnięcia jej celów. W Pana przypadku zapewne argumentem przemawiającym za wyrażeniem przez Sąd zgody będzie fakt, iż jest Pan jedynym żywicielem rodziny, a pobyt w zakładzie karnym sprawi, że rodzina może pozostać bez środków do życia.

Odnosząc się do pytania, czy będzie Pan mógł pracować podczas odbywania kary, To potwierdzam ten fakt. Sąd w postanowieniu, w którym wyraża zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, określa ramy czasowe w których skazany może przebywać poza miejscem odbywania kary. Określając je wskazuje dni tygodnia i godziny w których skazany może opuszczać miejsce zamieszkania. Okres ten nie może przekroczyć 12 godzin na dobę. Jednym z podstawowych powodów dla których sąd może orzec o możliwości opuszczania miejsca odbywania kary jest właśnie świadczenie pracy.

Blog

Wszystkie

Aleja Wolności 10/10
62-800 Kalisz

Facebook Lokalizacja

Kancelaria
tel. 62 767 87 77
kom. 791 970 900

Adw. Monika Krenc
kom. 501 324 908

Adw. Tomasz Górski
kom. 664 767 785 

adwokaci@krencgorski.pl

NIP: 618-217-37-02

Nr konta bankowego:
25 1750 0012 0000 0000 3983 9784

Napisz do nas

Polityka prywatności